Muzikantská svatba

Sobota, 13 Červen 2009

To, že se čas od času někdo z muzikantů z kapely ožení či vdá, se běžně stává, ale to, že si dva z nás pro svoji svatbu vyberou stejný den (13.6.2009), napovídá, že se bude konat svatba přímo muzikantská - dvanáctková.

Kapela samozřejmě novomanželům Jitce a Pepovi zahrála a vzhledem k tomu, že světské obřady v těchto případech neuznává, připravila si pro ně vlastní muzikantský obřad:

Matrikářka:

Vážení novomanželé,

dovolte, abych vám představil oddávajícího Rumana Kalruma, starostu dechovkového spolku zvaného Svitavská dvanáctka.

Vážený pane oddávající,

představují Vám tímto novomanžele Pinkavovi, kteří před Vás předstoupili se žádostí o potvrzení muzikantského svazku s vědomím, že bez tohoto potvrzení by jejich sňatek nebyl právně platný a především muzikantsky uznaný.

Dovolte mi tedy představit Jitku Pinkavovou, rozenou Vykydalovou. Jitka je zpěvačka s bohatými zpěváckými zkušenostmi. Již jako malá si sama zpívala ukolébavky a tím uspávala celou rodinu. Přivítala narození narození své stejně obdařené sestry, aby mohly ukolébavky zpívat dvojhlasně. Již během studia na mateřské a základní škole byla žádaná pro besídky a jiné školní akce. Rozpoznání jejího talentu vedlo v angažmá v pěveckém sdružení Iuventus, zde zažila plodné období své pěvecké kariéry, kterou následně rozšířila o jiné hudební žánry, konkrétně v Big Bandu a dechovém orchestru Astra. Ke zpěvu má přirozené fyziologické předpoklady, navíc objemné plíce jsou chráněny před mechanickým poškozením dostatečně silnou vrstvou airbagu. Své hudební zkušenosti dnes předává jako učitelka. Vrchol její kariéry zažila až v v dechovce Svitavská dvanáctka, kde se její umělecká plodnost rozvinula v její plné velikosti. Právě dechovkové prostředí bylo tím pravým semeništěm pro nalezení svého životního partnera Pepy Pinkavy, kterého bych Vám tímto také rád představil.

Pepa ze Sklenného je známým to trombonistou, jehož hudební původ a kořeny nejsou přesně známy, nicméně jeho umění zasunování trubky do trubky (pro hudebně neznalé zde mluvíme o nástroji zvaném pozoun) zaimponovalo nejen dirigentovi Jardovi, ale i Jitce spatřujíc v tom Pepovy skryté kvality. Sesterské prostředí, ve kterém vyrůstal, jej předurčilo k výběru partnerky s mateřskými a pečujícími sklony.

Oba bydlí ve Starém Městě, kde každodenní možnost vyhlídkových letů byla patrně tím hlavním impulzem pro výběr jejich domova. Jistotu a pevnost svazku novomanželů byla prověřena několikaletým působením ve Svitavské dvanáctce. Jitka a Pepa jsou prvním manželským párem, který Svitavská dvanáctka zformovala a dala jim základní předpoklady pro společné soužití. Tím se Dvanáctka stala také zodpovědnou za tento svazek a tímto přebírá patronát nad tímto čerstvým manželstvím.

To nese s sebou následující povinnosti:

  • každoročně k výročí svatby předkládat zprávu o stavu manželství
  • právo první noci pro kapelníka se zastoupením dirigenta (kdyby nemoh´)
  • neprodleně informovat Svitavskou dvanáctku o všech závažných rozhodnutích a manželských záležitostech
  • přednostní právo sudiček Dvanáctky předpovědět muzikantskou budoucnost budoucím potomkům
  • pravidelně docházet na zkoušky s občerstvením pro ostatní členy kapely (průměrná spotřeba je obecně známa)
  • poskytovat nouzové přespání ve svém příbytku
  • účastnit se všech oslav ostatních členů kapely
  • pojmenovat první dítě po našem kapelníkovi, a to v případě narození dcery

Vážený pane oddávající,  přistupme nyní k samotnému obřadu potvrzení tohoto muzikantského svazku:

Oddávající:

Život muzikantský je specifický v mnoha ohledech a pro společný život tím pádem náročný. Jen život samotný prokáže, zda-li oboustranné členství ve Svitavské dvanáctce je pro manželství výhodou či spíše nevýhodou. Nyní prosím novomanžele o jejich slavnostní sliby. Prosím opakujte po mě:

Já, Pepa, muzikant, beru si Tebe, Jitko, zpěvačku, za svou zákonitou muzikantskou manželku, budu ctít Tvé muzikantské umění a naslouchat Tvému zpěvu, dokud nás smrt nerozdělí. Zavazuji se, že domu i v zahraničí budu dělat čest českému muzikantskému umění a ctít jméno Svitavské dvanáctky.

Já, Jitka, zpěvačka, beru si Tebe, Pepo, muzikanta, za svého zákonitého muzikantského manžela, budu ctít Tvé muzikantské umění a naslouchat Tvé hře na trombon, dokud nás smrt nerozdělí. Zavazuji se, že domu i v zahraničí budu dělat čest českému muzikantskému umění a ctít jméno Svitavské dvanáctky. Dále se zavazuji, že nebudu jakkoliv bránit svému manželovi v účasti na zkouškách, soustředěních a omezovat jej v doplňování muzikantských tekutin s jeho kamarády

Děkuji za projevené sliby. A nyní ptám se Tebe, Pepo, bereš si opravdu dobrovolně zde přítomnou Jitku za svou zákonitou muzikantskou manželku se všemi možnými důsledky a byl jsi plně seznámen s muzikantským stavem nastávající?

A nyní ptám se Tebe, Jitko, bereš si opravdu dobrovolně zde přítomného Pepu za svého zákonitého muzikantského manžela se všemi možnými důsledky a byla jsi plně seznámen s muzikantským stavem nastávajícího?

Tímto z moci mě kapelou svěřenou prohlašuji vás za muzikantský pár. Nyní si polibte a připijme společně na zdraví novomanželů.

 

Kontakt

Svitavská dvanáctka
568 02 Svitavy

Roman Kalvoda
kapelník
rkalvoda@seznam.cz
605 139 972

Poslední aktualita

Za dechovkou do parku

Záznam z nedělního koncertu "Za dechovkou do parku" z 20.8.2017 naleznete zde na Youtube od CMS TV.

Nejbližší akce

Žádné události